My Portfolio

                    Cherry Ridge Flue & Stone                                              Hospice Alliance of Ohio

                                      Designed and Managed                                                                                    Designed and Managed

    

 

                          Hope Arise Band                                                               Windows & More

                                            Designed and Shutdown                                                                                                            Designed and Managed

    

 

                       Duane Carlson Music                                                        Community Hospice

                                               Designed and Managed                                                                                                        Partial Design and Managed

    

 

                   R&R Stewardship Partners

                                                 Designed and Managed